Stop Action เค้าค้างกันอย่างไร

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553 , Posted by Oil at 21:07การถ่ายภาพลักษณะนี้ เป็นการจับเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งช่วงใดของตัวแบบ เพื่อให้ภาพดู

แปลกตาออกไป โดยอาศัย speed shutter และจังหวะการบันทึกภาพเป็นปัจจัยหลักนั่นคือจะต้องสูงเข้าไว้ ภาพนี้ใช้ 1/400 วินาที เลือกจับตอนที่คนกระโดดขึ้นสูงสุด


สิ่งที่ต้องคำนึง สำหรับภาพการถ่ายภาพลักษณะนี้ ที่ต้องการ speed shutter สูงๆคือ สภาพแสงในขณะนั้นจะต้องเพียงพอสำหรับความชัดลึกที่จะเลือกใช้ ซึ่งจะส่งผลไปถึงเรื่องของการชัดลึกครอบคลุมแบบ ภาพนี้ ใช้ f8 ซึ่งสภาพแสงขณะนั้นมีแสงแดดเข้มาช่วย


การจับจังหวะให้ทันในชอตเดียวนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เวลาในการฝึกฝน ซึ่งในจุดนี้กล้องก็ได้มีตัวช่วยในการถ่ายภาพ เรียกว่าโหมดการถ่ายภาพต่อเนื่อง หรือ (Continuous shooting) เมื่อใช้โหมดนี้บันทึกภาพ ทันทีที่กดชัตเตอร์กล้องจะลั่นชัตเตอร์บันทึกภาพออกมาอย่างต่อเนื่องกัน จนกว่าจะปล่อยมืออกจากปุ่มชัตเตอร์ ซึ่งจะทำให้ได้ภาพต่อเนื่องกันหลายชอต แล้วจึงมาคิดเลือกภาพกันทีหลัง

ข้อมูลจาก http://photohow2.blogspot.com/2009/05/stop-action.html

Currently have 0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

แสดงความคิดเห็น