หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม Kratip Team

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 , Posted by ^_^Miu at 12:56

หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
บทความโน๊ตบุ๊ค -นางสาวปาริชาติ แสงปาก 237
บทความกล้องวีดีโอ -นายอนุพงศ์ ราชธานี 095
บทความกล้อง DSLR -นายพงศธร พัวภากร 099
บทความ MP 3 -นายอัฐพล ซิ้มเจริญวัฒนา 091
บทความโทรศัพท์ -นายชาตวิทย์ จันทวงษ์ 100
บทความสแกนเนอร์ -นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ 118
บทความซอฟแวร์ - นางสาวนันทนา วิลัยหก 249
บทความ PSP -นายเชษฐา สาสะกุล 126
ข่าวสารไอที -นางสาวณัฐวดี สุอังคะ 092
ตกแต่ง -นายพรพรต พงษ์ภักดี 139
-นางสาวพิมพ์ชนก ญาสนธิ 094
ดูแลระบบ -นางสาวศิริรัตน์ บุญสำราญ 003
-นางสาวมาลินี สวัสดี 068

Currently have 0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

แสดงความคิดเห็น