สแกนเนอร์แบบดึงกระดาษหรือแบบป้อนกระดาษ (Sheet-fed Scanner)

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553 , Posted by Jo at 10:13


สแกนเนอร์แบบดึงกระดาษหรือแบบป้อนกระดาษ (Sheet-fed Scanner)
ประเภทนี้คล้าย์แบบแท่นราบ แต่จะใช้วิธีการเลื่อนเอกสาร แผ่นกระดาษหรือรูปภาพทีละแผ่นแทนการเคลื่อนที่ของหัวสแกน ซึ่งจะคล้ายกับการทำงานของเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์นั่นเอง เครื่องสแกนเนอร์ประเภทนี้จะทำงานได้ดี เมื่อใช้งานร่วมกับตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ สแกนเนอร์แบบดึงกระดาษมีลักษณะคล้ายกับเครื่องพิมพ์กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก ข้อจำกัดของสแกนเนอร์แบบดึงกระดาษ คือ ไม่สามารถสแกนภาพจากหนังสือที่เป็นรูปเล่มได้ ถ้าต้องการสแกนภาพในหนังสือจริงๆ จำเป็นต้องฉีกกระดาษออกเป็นแผ่นๆ เพื่อป้อนเข้าเครื่องสแกนเนอร์ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน คุณภาพที่ได้จากสแกนเนอร์แบบนี้อยู่ในระดับปานกลาง

Currently have 0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

แสดงความคิดเห็น