สแกนเนอร์แบบแท่นราบหรือแบบระนาบ (Flatbed Scanner)

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553 , Posted by Jo at 10:03สแกนเนอร์แบบแท่นราบหรือแบบระนาบ (Flatbed Scanner)
บางครั้งเรียกว่า สแกนเนอร์แบบเดสท็อป หรือสแกนเนอร์แบบตั้งโต๊ะ เป็นสแกนเนอร์ที่ใช้สแกนเอกสาร ภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ต่างๆ มีลักษณะคล้ายๆ เครื่องถ่ายเอกสาร คือ ผู้ใช้วางภาพที่ต้องการสแกนคว่ำหน้าลงบนแผ่นกระจก ปิดฝาเครื่องแล้ว สั่งให้เครื่องทำการสแกนภาพ โดยอุปกรณ์ในการสแกนของสแกนเนอร์แบบแท่นราบจะเคลื่อนตัวผ่านความยาวของภาพ เพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆ ของภาพ ภาพจากการสแกนภาพด้วยสแกนเนอร์ประเภทนี้ดีกว่าสแกนเนอร์แบบมือถือหรือสแกนเนอร์แบบดึงกระดาษ แม้ว่าราคาจะแพงกว่า นอกจากนี้สแกนเนอร์ประเภทนี้ยังเป็นที่นิยมใช้ทั่วไปอีกด้วย

Currently have 0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

แสดงความคิดเห็น