ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องสแกนเนอร์

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553 , Posted by Jo at 10:32


ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องสแกนเนอร์ประเภทแท่นราบ มีดังนี้

1. ซีซีดี : อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ (CCD array) เป็นอุปกรณ์หัวใจของเครื่องสแกนเนอร์ ซีซีดีเป็นเทคโนโลยีที่ตรวจจับแสง (Optical sensor) CCD array คือ ชุดของไดโอดขนาดเล็กที่มีความไวแสง โดยจะเปลี่ยนโฟตอนซึ่งก็คือ แสง ให้เป็น อิเล็กตรอนซึ่งก็คือ สัญญาณไฟฟ้า ไดโอดชนิดนี้ จะเรียกว่า Photosites เอกสารที่ต้องการสแกนจะถูกวางครอบบน CCD array ซีซีดีเป็นเทคโนโลยีที่สแกนเนอร์ใช้ในการจับภาพ โดยจะแปลงข้อมูลอนาล็อกให้เป็นข้อมูลในรูปดิจิตอล จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปที่ชิพผ่านระบบออปติคัลที่เป็นเลนส์และระบบกระจก แล้วประมวลผลไปสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์

2. กระจก (Mirrors) โดยทั่วไปแล้วกระจกจะมีทั้งหมด 3 แผ่นในตัวเครื่อง จะทำหน้าที่สะท้อนแสงที่หักเหมาจากหลอดไฟ เพื่อให้แสงนั้นผ่านเลนส์แล้วส่งต่อไปยังซีซีดี

3. หัวสแกน (Scan head) ประกอบด้วยชุดของกระจก เลนส์ ฟิลเตอร์และซีซีดีจะทำหน้าที่เคลื่อนผ่านเอกสารหรือรูปภาพอย่างช้าๆ เพื่ออ่านข้อมูลไปประมวลผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์

4. แผ่นกระจกวาดรูป (Glass plate) เป็นแผ่นแก้วหน้าโปร่งใส เป็นส่วนที่ใช้วางเอกสารหรือรูปภาพก่อนเริ่มการสแกน

5. หลอดไฟ (Lamp) มีจำนวน 1 หลอด จะทำหน้าที่ส่องแสงไปยังเอกสารหรือรูปภาพ เพื่อให้เกิดแสงสะท้อนไปยังกระจก หลอดไฟในเครื่องสแกนส่วนใหญ่เป็นหลอดฟลูออกเรสเซนต์ชนิด Clod-Cathode (CCFL) หรือหลอดซีนอน

6. เลนส์ (Lens) จะทำหน้าที่รับแสงสะท้อนจากกระจก เพื่อเพิ่มความคมชัดให้กับข้อมูล จากนั้นก็ส่งข้อมูลแสดงที่ได้นั้นไปยังซีดี

7. ฝาครอบ (Cover) ทำหน้าที่ปิดเอกสารหรือรูปภาพ (คล้ายฝาปิดของเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อป้องกันแสงจากภายนอก ฝาครอบส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นสีขาวบางและสามารถถอดออกได้ เพื่อให้สามารถสแกนหนังสือที่มีความหนามากๆ ได้โดยไม่ต้องฉีกหน้าหนังสือที่จะสแกนออกเหมือนสแกนเนอร์แบบฝึกกระดาษ

8. แผ่นกรอบแสง (Filters) มีลักษณะเป็นแผ่นแก้วสีขาวโปร่งใสหรือสีอื่นๆ ใช้สวมไว้ต่อจากเลนส์ ทำหน้าที่เป็นฉากกั้งแสงสีกับบางสี และเพิ่มแสงสีบางสีไปตกกระทบบนซีซีดี นอกจากนั้น แผ่นกรองแสงนี้ยังช่วยเปลี่ยนความเข้มของสีของวัตถุและสามารถช่วยสร้างภาพให้มีลักษณะพิเศษตามที่ต้องการอีกด้วย

9. สเต๊ปเปอร์มอเตอร์ (Stepper motor) เป็นชุดของมอเตอร์ที่ทำหน้าที่เลื่อนชุดของหัวสแกน หลอดไฟและแท่งยึด ให้เคลื่อนที่ในระหว่างที่สแกนเอกสารหรือรูปภาพ

10.แท่งยึดหรือแท่งเสถียร (Stabilizer bar) เป็นแท่งเหล็กที่ยึด ติดกับหัวสแกนเพื่อไม่ให้หัวสแกนหลุดหรือโยกในระหว่างเลื่อนผ่านเอกสารหรือรูปภาพ

11.สายพาน (Belt) จะติดอยู่กับแท่งยึดและจะเป็นตัวยึดหัวสแกนให้ติดอยู่กับแท่งยึด เพื่อไม่ให้หัวสแกนหักเหออก ในระหว่างสแกนเอกสาร

12.แผงควบคุม หรือวงจรควบคุม (Controller) ใช้สำหรับกำหนดและควบคุมการทำงานสแกนเนอร์ ในเรื่องของความละเอียด ความสว่าง (Brightness) สัดส่วนขนาดของภาพ และการเลือกพิมพ์จากภาพสแกน

Currently have 0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

แสดงความคิดเห็น