รูปแบบเสียงกับการถ่ายกล้องวิดีโอ เสียงสนทนา (Dialogue)

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 , Posted by อนุพงศ์ ราชธานี at 13:20


เสียงพูดคุยระหว่างบุคคล และคนกับกล้อง จะเป็นเสียงที่ใช้มากที่สุด

เสียงดนตรี (Music)
การใส่เสียงดนตรี จะสร้างบรรยากาศใหม่ๆ
ให้กับวิดิโอ หรือเสริมให้วิดิโอสร้างอารมณ์ร่วมกับให้กับคนดู เสียงดนตรี
มีบทบาทอย่างมากในการประกอบฉาก ถ้าดนตรีตื่นเตนรุนแรง ก็เหมาะกับ
ฉากที่ดูตื่นเต้นเร้าใจ หรือแนวผจญภัย ถ้าดนตรีพริ้วไหว เบาสบายก็เหมาะกับ
ฉากที่สร้างอารมณ์เพลิดเพลิน ก็ต้องใช้ดนตรีให้เข้ากับฉากหรือโอกาสนั้นๆด้วย

เสียงเอฟเฟ็กต์ (Sound Effects)
จะเติมให้วิดิโอของเราเป็นไปตามรูปแบบ
ที่เสียงที่เราใช้ เช่น เติมเสียง ระเบิดให้กับฉากไฟไหม้ หรือเติมเสียงเครื่องดนตรี
บางอย่างลงไป ช่วยให้วิดิโอนั้นๆดูเกินความเป็นจริงก็ได้ หรือจะดูครึกครื้น สนุกสนาน

เสียงประกอบภาพ (Background Sound) เป็นการตกแต่้งวิดิโอของเรา
ให้สมจริงมากขึ้น โดยการนำเสียงมาประกอบตามฉาก โดยที่เสียงนั้นต้องตรง
กับความเป็นจริงของภาพ

เสียงบรรยาย (Narration)
เป็นการบันทึกเสียงแยกจากการถ่ายวิดิโอ คือให้มีการถ่ายวิดิโอนั้นๆก่อน แล้วมาบรรยายตามในภายหลัง ที่เราได้ยิน
กันบ่อยๆก็เช่นกัน หากเสียงที่บันทึกมาไม่ดีหรือไม่ได้ดังใจ ก็สามารถนำมาตัดต่อแยก
เสียงและใส่เสียงบรรยายแทนลงไป

ที่มา http://www.vdotime.com/technigues/sound.asp

Currently have 0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

แสดงความคิดเห็น