สมาชิกในกลุ่ม

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553 , Posted by valentines at 16:34

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนเรียน D1
 1. นางสาวศิริรัตน์ บุญสำราญ 003
 2. นางสาวมาลินี สวัสดี 068
 3. นายอัฐพล ซิ้มเจริญวัฒนา 091
 4. นางสาวณัฐวดี สุอังคะ 092
 5. นางสาวพิมพ์ชนก ญาสนธิ 094
 6. นายอนุพงศ์ ราชธานี 095
 7. นายพงศธร พัวภากร 099
 8. นายชาตวิทย์ จันทวงษ์ 100
 9. นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ 118
 10. นายพรพรต พงษ์ภักดี 139
 11. นางสาวนันทนา วิลัยหก 249
 12. นางสาวปาริชาติ แสงปาก 237

Currently have 0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

แสดงความคิดเห็น